add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 22, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

20/02/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի «Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման կիրառական կողմերը» խորագրով կլոր սեղան


08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում"Gitutyun" newspaper
January 2017News archive

Pages:
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
The Division of Armenian Studies and Social Sciences of the NAS RA and Yerevan State University are organizing an international scientific conference on "The Armenian Genocide and the Question of Reparation" on 22-23 November, 2016 in Yerevan
The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA), World Armenian Congress (WAC) and the Union of Armenians in Russia (UAR) jointly with the Ministry of Diaspora of the RA declare competition for the best scientific work for 2016 "National unity as a guarantee of our strength and power, dedicated to the 25th Anniversary of the Independence of the Republic of Armenia
On 27-29 June 2016 NAS RA general meeting devoted to the elections of NAS RA governing bodies will be held.
On June 26 - July 1, 2016 the “66th Lindau Nobel Laureate Meeting” will take place in Lindau (Germany)
R.Martirosyan is 80 years old. Will celebrate his anniversary on May 4, 2016, at the conference of IRFE-2016
The dates of the General Meetings are changed.
On April 20, 2016 at 10:00 Annual General Meeting of NAS RA will be held. Annual General Meetings of NAS RA Divisions will be held on 19 April at 10:00
EU FP7 EU IncoNet EaP project has launched “Twinning Grants” call, which aims to strengthen the scientific cooperation between the EU and the Eastern Partnership countries in the field of Health, Climate Change and Energy with the aim to submit joint project proposals for EU Horizon 2020 (http://h2020.sci.am/news/17.htm)
FP7 ener2i project announces Innovation Voucher Competition in Armenia. The project invites Armenian SMEs with energy related innovation targets in Renewable Energy Sources or with the aim to improve their energy efficiency performance to participate in the ener2i Innovation Voucher Competition – Armenia.
The Science Development Foundation of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (SDF NAS RA) declares competition for the "The best interdisciplinary work-2016". The deadline for submission of documents has been extended till May 16 at 18:00
High-speed Internet network for research cooperation in the Eastern Partnership countries announced
Pages:
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 094 016
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 14:50:27 20/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am