add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
January 24, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


14/12/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն ակտիվացնում է համագործակցությունը Վրաստանի գիտնականների հետ


09/12/2016
ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ՀՀ ԳԱԱ-ում ծանոթացավ համակարգի գիտահետազոտական կազմակերպությունների ձեռքբերումներին և առկա խնդիրներին


30/11/2016
Կգնահատվի ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետությունը


30/11/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն առաջարկում է Բուսաբանության ինստիտուտն անվանակոչել 20-րդ դարի խոշորագույն բուսաբան-էվոլուցիոնիստ Արմեն Թախտաջյանի անունով



"Gitutyun" newspaper
December 2016



News archive

Pages:
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA), World Armenian Congress (WAC) and the Union of Armenians in Russia (UAR) jointly with the Ministry of Diaspora of the RA declare competition for the best scientific work for 2016 "National unity as a guarantee of our strength and power, dedicated to the 25th Anniversary of the Independence of the Republic of Armenia
On 27-29 June 2016 NAS RA general meeting devoted to the elections of NAS RA governing bodies will be held.
On June 26 - July 1, 2016 the “66th Lindau Nobel Laureate Meeting” will take place in Lindau (Germany)
R.Martirosyan is 80 years old. Will celebrate his anniversary on May 4, 2016, at the conference of IRFE-2016
The dates of the General Meetings are changed.
On April 20, 2016 at 10:00 Annual General Meeting of NAS RA will be held. Annual General Meetings of NAS RA Divisions will be held on 19 April at 10:00
EU FP7 EU IncoNet EaP project has launched “Twinning Grants” call, which aims to strengthen the scientific cooperation between the EU and the Eastern Partnership countries in the field of Health, Climate Change and Energy with the aim to submit joint project proposals for EU Horizon 2020 (http://h2020.sci.am/news/17.htm)
FP7 ener2i project announces Innovation Voucher Competition in Armenia. The project invites Armenian SMEs with energy related innovation targets in Renewable Energy Sources or with the aim to improve their energy efficiency performance to participate in the ener2i Innovation Voucher Competition – Armenia.
The Science Development Foundation of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (SDF NAS RA) declares competition for the "The best interdisciplinary work-2016". The deadline for submission of documents has been extended till May 16 at 18:00
High-speed Internet network for research cooperation in the Eastern Partnership countries announced
On May 18, 2016, at 12.00 hearing and discussions will be held on the topic "New trends in the development of photovoltaic energy" in the assembly hall of the Presidium of the NAS RA
Pages:
1 2
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
News

Publications in Press

Հայ հնագետների հայտնագործությունները արմատապես փոխում են մինչ այժմ գոյություն ունեցող տեսությունները մարդկության առաջացման և աշխարհագրության խնդրում
blog.168.am
01.09.2017






This site has been visited
2 065 010
times since 01.01.2005


ipv6 ready





Last Update: 11:58:02 23/01/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am