add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 22, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

20/02/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի «Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման կիրառական կողմերը» խորագրով կլոր սեղան


08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում"Gitutyun" newspaper
January 2017News archive

Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25
_GB_BACK
On 27 August - 2 September, 2009, Yerevan State University and the Institute of Physical Researches of NAS of Armenia organize an International Advanced Research Workshop "Modern Problems in Optics and Photonics", Yerevan (YSU) and Ashtarak (IPR of NAS RA).The details are available at http://www.ipr.sci.am/mpop
On Jule 7, 2009, at 10:00 a.m. in the hall of the presidium of NAS RA the Division of Natural Sciences NAS RA organize а meeting, dedicated to the "Health" thematic priority and "Health-2010" call of the EU FP-7
On July 6-11 2009 the A.B. Nalbandyan Institute of Chemical Physics of NAS RA organizes 10th International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis, SHS-2009 in Tsakhkadzor (Armenia). The details are available http://shs2009.sci.am/
On June 29-30, 2009, the Conference of CIS countries on "Innovative Ways of Development of CIS Countries: Strategies and Perspectives" will be held in Armenia
On June 29-30, 2009, Prezidium of NAS of Armenia organizes the Conference "The developments trand of innovation strategy and perspectives"
On June 15-21 , 2009 Institute of History of NAS RA organizes Conference of the International Association of the Institutes of History of the CIS countries, "Youth Summer School"
On June 15-16, 2009, the 5th session of the International Association of the Institutes of History of the CIS countries (Commonwealth of Independent States) will be held in Yerevan
On June 12, 2009, the Embassy of the Federal Republic of Germany and the Institute of Archaeology and Ethnography of NAS RA organize a meeting where Dr. Harald Meller will present "The Nebra Sky Disc" report which will take place in the round hall of NAS RA
In February 17, 2009, in National Academy of Sciences RA, the general meeting of the Department for Armenology and Social Sciences was held. The members considered the application sent in by a number of US Armenian cultural and public organizations to the President of Republic of Armenia, Serge Sarkisyan
The Discussion to the Issues of the First Volume of the Four Volumes of the History of Armenian People, 27th February, 1000 A.M., M. Baghramyan Ave. 24, Conference hall of the Presidium of NAS RA
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25
_GB_BACK
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 094 033
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 14:50:27 20/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am