add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 19, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


14/12/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն ակտիվացնում է համագործակցությունը Վրաստանի գիտնականների հետ"Gitutyun" newspaper
January 2017News archive

Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
On 16 of March, 2011, Valeriy Martirosyan, corresponging member of NAS RA, was elected as a director of the Institute of Mathematics
In March, 2011, Institute of Literature after M.Abeghian of NAS RA, Writers’ Union of the RA, Yerevan State University organize Conference Vahan Teryan and European symbolism and traditions (litinst@sci.am)
On the 16-18 February, 2011, Department of Physics and astrophysics of NAS RA organizes Hearings "Laser Physics technology, engineering, technics"
On the 28 of December, 2010, the elections of the academicians and corresponding members of NAS RA was held
On December 14, 2010, will take place "Scientific Research in Germany" Information seminar at Congress hotel in hall “Bаll”, at 10.00-14.00, Yervan, Armenia
Institute of Molecular Biology NAS RA invites you to participate in the International Young Scientists Conference “Perspectives for Development of Molecular and Cellular Biology”-2, which will take place in the conference hall of National Academy of Sciences, November 10-12, 2010. Opening ceremony: 11:00, November 10, awarding and closing ceremony: 11:00-13:00, November 12
FP7 Black Sea ERA.NET 2010 Pilot Joint Call for Research Proposals on Climate & Environment and Energy, has been launched on 4th October 2010 . Deadline for submission of proposals is 14 January 2011. For the guide of applicants and other related documents please visit the Black Sea ERA.NET project website: http://www.bs-era.net
On 15 October, Institute of literature after M.Abeghian of NAS RA organize Republican Conference "International responses of Avetik Isahakyan's poem - Abu Lala-Mahari"
On 12-15 October 2010 Institute of Physical Researches of NAS RA organize an International Conference "Laser Physics-2010". For more information see: http://www.ipr.sci.am/
On October 12 -15, Yerevan, the Centre of Science of Zoology and Hydroecology of NAS RA with the participation of German experts within the framework of project ConFluTech holds the technical seminar devoted to virus diseases of agricultural animals, in particular, to the avian& swine flu, the African swine fever. Opening ceremony will take place at 9.30 in the Hall of Presidium NAN RA
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 091 624
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 15:26:50 15/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am