add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
May 27, 2017
General
General page
About Academy
Organizations
Presidium Members
Members
SD Foundation
AAFFAS
Contacts
Information
Conferences
Announcements archive
Publications in Press archive
News
Documents
Photogallery
Anniversaries
Publications
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Web Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET-AM - NAS RA Computer Network
Fundamental Scientific Library
International Scientific Educational Center of NAS RA
Armenia
Review of Armenia


"Gitutyun" newspaper
N306
May 2017Announcements archive

Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
_GB_BACK _GB_FORWARD
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ Գ.Յու. Կրյուչկյանի հիշատակին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ակադեմիայի նախագահությունը խորին վշտով հայտնում է, որ նոյեմբերի 27-ին 2016թ. երկարատև և ծանր հիվանդությունից հետո, 70 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է ՀՀ ԳԱԱ թղթ.անդամ Գ.Յու. Կրյուչկյանը: Հոգեհանգիստը տեղի կունենա նոյեմբերի 28-ին, ժամը 17.30-19.00-ը, թաղման արարողությունը` նոյեմբերի 29-ին, ժամը 11.30-13.00-ը Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուց (Կոնդ)
Institute of history of NAS RA is organizing International scientific conference titled: “The investment of the foreign armenologists on the research of the history of Armenian old and mid centuries”, to be held in 26-27 October, 2016 in Yerevan
ՀՀ ԳԱԱ նախագահ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանն ընտրվել է Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ
On 2-5 November, 2016, the International Multidisciplinary Scientific Geoconference “Sgem Vienna Green 2016 ”will be held in Hofburg (Vienna)
On August 22 -26, 2017 the “6th Lindau Nobel Laureate Meeting” (Economic Sciences) will take place in Lindau (Germany)
The Division of Armenian Studies and Social Sciences of the NAS RA and Yerevan State University are organizing an international scientific conference on "The Armenian Genocide and the Question of Reparation" on 22-23 November, 2016 in Yerevan
The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA), World Armenian Congress (WAC) and the Union of Armenians in Russia (UAR) jointly with the Ministry of Diaspora of the RA declare competition for the best scientific work for 2016 "National unity as a guarantee of our strength and power, dedicated to the 25th Anniversary of the Independence of the Republic of Armenia
On 27-29 June 2016 NAS RA general meeting devoted to the elections of NAS RA governing bodies will be held.
On June 26 - July 1, 2016 the “66th Lindau Nobel Laureate Meeting” will take place in Lindau (Germany)
R.Martirosyan is 80 years old. Will celebrate his anniversary on May 4, 2016, at the conference of IRFE-2016
The dates of the General Meetings are changed.
On April 20, 2016 at 10:00 Annual General Meeting of NAS RA will be held. Annual General Meetings of NAS RA Divisions will be held on 19 April at 10:00
EU FP7 EU IncoNet EaP project has launched “Twinning Grants” call, which aims to strengthen the scientific cooperation between the EU and the Eastern Partnership countries in the field of Health, Climate Change and Energy with the aim to submit joint project proposals for EU Horizon 2020 (http://h2020.sci.am/news/17.htm)
FP7 ener2i project announces Innovation Voucher Competition in Armenia. The project invites Armenian SMEs with energy related innovation targets in Renewable Energy Sources or with the aim to improve their energy efficiency performance to participate in the ener2i Innovation Voucher Competition – Armenia.
The Science Development Foundation of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (SDF NAS RA) declares competition for the "The best interdisciplinary work-2016". The deadline for submission of documents has been extended till May 16 at 18:00
High-speed Internet network for research cooperation in the Eastern Partnership countries announced
On May 18, 2016, at 12.00 hearing and discussions will be held on the topic "New trends in the development of photovoltaic energy" in the assembly hall of the Presidium of the NAS RA
Disastrous Earthquake in Nepal and the Neighbouring Countries
"Science and Technology Convergence" forum will be held on April 29-30, 2016 at the presidium building of the National Academy of Sciences. The forum is organized by the Institute for Informatics and Automation Problems of the NAS RA with the support of the National Academy of Sciences of Armenia, the State Committee of Science (Ministry of Education and Science of Armenia), Young Scientists Support Program, the Youth Foundation of Armenia, and the Enterprise Incubator Foundation
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Yerevan State University and Matenadaran after Mesrop Mashtots convene an international conference "At the dawn of Armenian Christianity", which will take place in Yerevan, on 19-20 May, 2016, in the Session Hall of the Presidium of NAS RA
Division of Armenology and Social Sciences of the Armenian National Academy of Sciences and Yerevan State University organize a scholarly conference titled "A Quarter Century of the Contemporary Armenian Statehood" to be held on 15-16 July 2016
Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
_GB_BACK _GB_FORWARD
Announcements


In the framework of IncoNet EaP Plus project National Academy of Sciences of RA announces call for networking grants for participation in Brokerage Events related to Horizon2020 as well as in Preparatory Meetings for the development of concrete project proposals for selected thematic calls within H2020


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 15th of June, 2017, in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


In the framework of EU H2020 Black Sea Horizon project the National Academy of Sciences of Armenia announces a call for participation in BSH Horizon 2020 Summer School on Social Sciences and Humanities, to be held on 10-12 July, 2017 in Yerevan


On 12-18 September, 2017, the 42nd International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium will be held in Yerevan, organized by Institute of Geological Sciences NAS RA. For more information see:http://www.geology.am/en/conference


On 18-22 September, 2017, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and Byurakan Astrophysical Observatory after V.A. Ambartsumian of NAS RA organize International Symposium "Star formation and star formation regions" in Byurakan. For more information see: http://www.bao.am


On 19-22 September, 2017, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and the Institute for Physical Research of NAS RA organize


On 25-28 September, 2017, Institute for Informatics and Automation problems of NAS RA organizes 11th International Conference on "Computer Science and Information Technologies - CSIT-2017" (Yerevan, Armenia). For more information see: http://www.csit.am


On 25-29 September, 2017, the V International Conference on "Chemistry and Chemical Technologies" will be held in Yerevan, organized by the M.G. Manvelyan Institute of General and Inorganic Chemistry NAS RA and Division of Chemistry and Earth Sciences NAS RA


In September, 2017, the Institute of Molecular Biology NAS RA organizes the International Young Scientists School “Molecular and Cellular Bases of Host-Microbes Interactions: Immunogenomics”


On 2-6 October, 2017, the Institute of Mechanics of NAS RA, Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, National Committee on Theoretical and Applied Mechanics of Armenia, Russian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics, National University of Architecture and Construction of Armenia, Goris State University organize 5th International Conference on "Topical problems of Continuum Mechanics" (Goris, Armenia).For more information see http://www.mechins.sci.am


On 3-7 October, 2017, the V Symposium of Armenian Chemical Society (with international participation) "Actual Problems of Fundamental and Applied Chemistry" ArmCS-5 will be held in Yerevan, organized by the Armenian Chemical Society and Scientific Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry


On 8-14 October 2017, the 5th IGCP 630 Field Workshop "Permian and Triassic Integrated Stratigraphy and Climatic, Environmental and Biotic Extremes" will be held in Yerevan, organized by the Institute of Geological Sciences of NAS RA . For more information see:http://www.geology.am/en/conference


Publications in Press

This site has been visited
1 213 032
times since 01.01.2005


ipv6 ready


Last Update: 16:28:28 25/05/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am