add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 19, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


14/12/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն ակտիվացնում է համագործակցությունը Վրաստանի գիտնականների հետ"Gitutyun" newspaper
January 2017News archive

Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
On the 27-30 June, 2011, Institute of Biochemistry after H.Buniatian of NAS RA organizes International Conference of young scientists. For more information see: http://aab.sci.am
In June, 2011, Institute of Economics of NAS RA organizes Republican Scientific Session “Social and economic development issues of the RA” (nas_ie@sci.am)
In June, 2011, Institute of History of NAS RA organizes XXXII Scientific Conference of the Council of young researchers of the Institute of History of NAS RA (history@sci.am)
On 18 of May, 2011, General Meeting of NAS RA will be held
In May, 2011, Institute of Language after H.Acharian of NAS RA organizes Scientific Session devoted to the 135th anniversary of H.Acharyan (instlingv@sci.am)
In May, 2011, Institute of Oriental Studies of NAS RA organizes International Conference “Actual Problems of History of Turkey”. For more information see: http://orient.sci.am
On the 20-21 April, 2011, The Armenian Museum-Institute of Genocide organizes International Conference “Armenian Genocide and Scandinavian response” (director@genocide-museum.am)
On 14-15 April, 2011, the Annual General Meeting of NAS RA will be held
On the 13th of April, 2011 at 11:00 in the hall of the Presidium of NAS RA Professor Dr. Thomas Haberer will give a lecture on "The Heidelberg Ion Beam Therapy Center - A New Dimension in Cancer Treatment"
On 12 April, 2011 at 11:00 in the hall of the Presidium of NAS RA will be held a jubilee session of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia dedicated to the 50th anniversary of Yu. A. Gagarin’s space flight
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 091 624
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 15:26:50 15/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am