add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 22, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

20/02/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի «Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման կիրառական կողմերը» խորագրով կլոր սեղան


08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում"Gitutyun" newspaper
January 2017News archive

Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
On 11-14 October, 2011, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and Institute of Physical Researches of NAS RA organize International Conference “Laser Physics-2011”. For more information see: http://www.ipr.sci.am
The Working Group of Integration of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS) will visit the Armenian Association of Biochemists and Molecular Biologists (AAB) in Yerevan, Republic of Armenia, from October 5 to 8, 2011. The AAB (H.Buniatian Institute of Biochemistry NAS RA) cordially invites you to join and take part in the meetings and discussions with FEBS representatives. For further information please visit http://aab.sci.am
On the 4-7 October, 2011, Institute of Geophysics and Engineering Seismology after A.Nazarov NAS RA organize International Conference dedicated to 50 years of foundation of Institute of Geophysics and Engineering Seismology after A.Nazarov NAS RA (iges@mail.ru)
In September, 2011, Department of Physics and Astrophysics of NAS RA and Institute of Physical Researches of NAS RA organize International Symposium on Optics and its Applications. For more information see: http://www.ipr.sci.am
In September-October, 2011, Scientific and Production Center “Armbiotechnology”, NAS of RA (Center of Microbiology and Microbial Depository, NAS of RA) organizes Round table: “Creation of scientific and technological basis for development of high efficient technology of leaching of nonferrous and precious metals from complex materials by application of immobilized biomass of ferrooxidizing bacteria (within the application submitted by the target program, an innovative collaboration of the CIS)(microbio@sci.am, lmark@sci.am)
On the October 3-7, 2011, the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Course of Lectures for young scientists (beginning from bachelor degree) “Molecular and Immunological Bases of Host-Microbes Interactions”
On the 26-30 September, 2011, Institute for Informatics and Automation problems of NAS RA organizes VIII International Conference on “Computer Science and Information Technologies - CSIT-2011”. For more information see: http://www.csit.am/
In September, 2011, Institute of History of NAS RA, Yerevan State University, Mkhitarits Congregation organize International Conference dedicated 200th foundation Mkhitarits Congregation (Austria)(history@sci.am)
In September, 2011, Insitute of Linguistics after R.Acharian of NAS RA organizes Republican Scientific Session of young linguists (instlingv@sci.am)
On the 3-5 October, 2011, Institute of Biochemistry after H.Buniatian of NAS RA organize International Conference dedicated to the 50-anniversary of Institute Biochemistry after H.Buniatian of NAS RA. For more information see: http://aab.sci.am
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 094 018
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 14:50:27 20/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am