add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 19, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


14/12/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն ակտիվացնում է համագործակցությունը Վրաստանի գիտնականների հետ"Gitutyun" newspaper
January 2017News archive

Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
On October 26 at 15:00 a speech of corresponding member of NAS RA Stepan Petrosyan on ”The perspectives of development of thin film solar cells” will be held in the hall of the Presidium of NAS RA
U.S. Civilian Research and Development Foundation, the Ministry of Economy of RA and Enterprise Incubator Foundation is glad to announce new round of Business Partnership Grants (BPG) within Science&Entrepreneurship Promotion (STEP) project.
At the meeting of the Presidium of NAS RA on 21 December 2011 № 15/1677/ NAS RA corresponding member Aram Papoyan was elected as the director of the Institute for Physical Research, candidate of physical-mathematical sciences Arsen Hakhumyan was elected as the director of the Institute of Radiophysics and Electronics, candidate of physical-mathematical sciences Vladimir Sahakyan was elected as the director of the Institute for Informatics and Automation Problems, doctor of geological-minerological sciences Arkadiy Karakhanyan was elected as the director of the Institute of Geological Sciences
At the meeting of the Presidium of NAS RA on 16 December 2011 № 13/1675/ NAS RA corresponding member Zhirayr Vardanyan was elected as the director of the Institute of Botany, doctor of biоlogical sciences Bardukh Gabrielyan was elected as the director of the Scientific centre of Zoology and Hydroecology, candidate of historical sciences Pavel Avetisyan was elected as the director of the Institute of Archeology and Ethnography, NAS RA corresponding member Ruben Safrastyan was elected as the director of the Institute of Oriental Studies
On 6-7 November, 2012, the Institute of Oriental Studies of NAS RA with the Confucius Institute at Yerevan State Linguistic University after V.Brusov organize International Conference "Armenia and China: 20 Years of Political, Economic, Linguistic and Cultural Cooperation"
In IV quarter, 2012, the SPC “Armbiotechnology” NAS RA is organizing а Joint Workshop with the ISTC Project participants in Division of MDC (Abovyan, Armenia)
On 16 November, 2012, at 11.00 a speech of corresponding member of NAS RA Albert Sirunyan on ”Search of Higgs boson in experiments on the Large Hadron Collider in CERN” will be held in the hall of the Presidium of NAS RA
At the meeting of the Presidium of NAS RA on 23 November 2011 № 12/1674/ elections of directors of the scientific organisations of NAS RA were held. Doctor of Philology Vazgen Hambartsumyan was elected as the director of the Institute of Linguistics, academician of NAS RA Ashot Saghyan was elected as the director of the scientific and production centre «Armbiotechnology»
The Institute of Chemical Physics NAS of RA has been awarded the medal “Memory of academician N.M. Emanuel”
In "Neurochemistry" journal you can find the original papers of all the branches of neurochemistry, as well as related sciences
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 091 624
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 15:26:50 15/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am