add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 22, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

20/02/2017
ՀՀ ԳԱԱ-ում կանցկացվի «Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանման կիրառական կողմերը» խորագրով կլոր սեղան


08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում"Gitutyun" newspaper
January 2017News archive

Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
On 18-19 April, 2012, the Annual General meeting of NAS RA will be held (Programme of the Annual General Meeting)
In April 19, 2012, in the Annual General Meeting of NAS RA Director of the Institute of History of NAS RA, Corr. member of the National Academy of Sciences of the Repubilc of Armenia Ashot Melkonyan will have a scientific report on the theme "The Contribution of Academician Hovsep Orbeli in the development of Oriental Studies and Armenology"
On 5-6 June 2012 National Academy of Sciences of the Republic of Armenia and Yerevan State University are planning the organization of an international conference «Haykazuns: myth and history», which will take place in Yerevan, in the Session Hall of the Presidium of NAS RA
On June 24 to July 01, 2012, the National Academy of Sciences of RA, Yerevan State University, “Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum-Reservations” NSCO of the Ministry of Culture of RA and Artsakh State University are organizing an International conference under the following headline: “Historical-Cultural Heritage of Armenian Highland”. More information about the international conference is available on this website: armheritage.sci.am
Օn 15-23 September, 2012, Byurakan Astrophysical Observatory of NAS RA organizes 4-th International School for Young Astronomers (Byurakan)
On 25-29 September, 2012, Byurakan Astrophysical Observatory of NAS RA organizes International Conference on "Astronomical Heritage and Society" dedicated to the 1400th anniversary of Anania Shirakatsi (Byurakan)
On 26-29 September, 2012, the Institute of Molecular Biology NAS RA and the Armenian Association for Molecular and Cellular Biology and Immunology (Yerevan, Armenia) are organizing the International Young Scientists Conference “Perspectives for Development of Molecular and Cellular Biology-3”
National Academy of Sciences of Armenia Announces Travel Grant for Participation in the 4th European Networking Event on FP7
In September 14, 2012, Armenian Genocide Museum-Institute of NAS RA organizes International Conference dedicated to the 90-th anniversary of Smyrna massacre
On September 2-9, 2012, the Institute of Mathematics of NAS RA organizes the 8th International Conference on “Stochastic and Analytic Methods in Mathematical Physics”( Yerevan)
Pages:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_GB_BACK _GB_FORWARD
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 094 030
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 14:50:27 20/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am