add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
January 24, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


14/12/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն ակտիվացնում է համագործակցությունը Վրաստանի գիտնականների հետ


09/12/2016
ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ՀՀ ԳԱԱ-ում ծանոթացավ համակարգի գիտահետազոտական կազմակերպությունների ձեռքբերումներին և առկա խնդիրներին


30/11/2016
Կգնահատվի ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետությունը


30/11/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն առաջարկում է Բուսաբանության ինստիտուտն անվանակոչել 20-րդ դարի խոշորագույն բուսաբան-էվոլուցիոնիստ Արմեն Թախտաջյանի անունով"Gitutyun" newspaper
December 2016HISTORICAL-PHILOLOGICAL JOURNAL

Senior Editor – R.T. Jrbashyan, academician of the NAS RA

Senior Secretary – R.S. Movsesyan, cand.g.-m.s.

Editorial Board Members:
        cand.g.s. A.V. Avagyan, cand.g.s. A.H. Aghinyan, cand.g.-m.s. H.R. Baghdassaryan, academician S.V. Grigoryan, corr.-mem. S.M. Hovhanissyan, doc.g.-m.s. A.S. Karakhanyan, academician E.E. Khachiyan, cand.g.s. Kh.B. Meliksetyan, corr.-mem. R.L. Melkonyan, cand.g.-m.s.R.T. Mirijanyan, doc.g.-m.s. S.N. Nazaretyan, and N. Gabriyelyan

        The Journal was founded in 1948 and then entitled “The Proceedings of the AS of the Armenian SSR: Series of Physical and Mathematical, Natural, and Technological Sciences”. It published articles also concerned with geological sciences. Since 1964, the journal has been published as “Proceedings of the NAS of Armenia: Earth Sciences Series”. From 1993 till the present, 3 journal issues are published annually, each with a volume of about 5 sheets.
        Published articles address different issues of regional geology, stratigraphy, paleontology, tectonics and active tectonics, geodynamics, geophysics, seismology, geology of metallic and non-metallic minerals resources, volcanology, magmatism and petrology, lithology, geochemistry, hydrogeology, engineering geology, as well as physical geography, geomorphology, climatology, geo-ecology, geological hazards, geo-information science, and so on.
        Articles are published in Armenian, Russian, or English, and are accompanied by summaries in languages different that of the main text.
        The “Bibliographic Index” listing all articles of the journal issued from 1948 to 2007 was published in 2008 and its electronic version was also launched. Since then the “Index” has been supplemented annually.


Editorial address: 24a, Marshal Baghramyan ave., Yerevan, 0019, Republic of Armenia
E-mail: geoscience@geology.am
News

Publications in Press

Հայ հնագետների հայտնագործությունները արմատապես փոխում են մինչ այժմ գոյություն ունեցող տեսությունները մարդկության առաջացման և աշխարհագրության խնդրում
blog.168.am
01.09.2017


This site has been visited
2 064 324
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 11:58:02 23/01/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am