add to favorites   make starting page   
 english   armenian   russian
SEARCH THE SITE
February 19, 2017
General
About Academy
Organizations
Presidium
Members
SD Foundation
Contacts
News
Conferences
Grants
News archive
Publications in Press archive
Press Releases archive
Publications
Documents
Photogallery
Anniversaries
"Gitutyun" newspaper
Lindau Nobel Laureate Meeting
Web resources
Resources of NAS RA
Academies
Funds
EU H2020 NIP
Universites
Research organizations
ASNET.AM - NAS RA Network
Fundamental Scientific Library
NAS RA International Scientific Educational Center
Armenia
Review of Armenia

ՀՀ ԳԱԱ-ն խորացնում է համագործակցությունը Չինաստանի գիտական հաստատությունների հետ

A new element of the Mendeleev periodic table oganesson with atomic number 118 named after academician Yuri Tsolakovich Oganessian

Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og)

NAS RA Congratulation


Press Releases

08/02/2017
Վերընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ-ի երեք գիտական կազմակերպությունների տնօրեններ


27/01/2017
The Armenian-French cooperation is expanding in the field of Information Technology and Computer Science


24/01/2017
ՀՀ բնապահպանության նախարարն այցելել է ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն


29/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


28/12/2016
"Համազգային միասնականությունը որպես մեր ուժի, հզորության գրավական" մրցանակաբաշխություն՝ ՀՀ ԳԱԱ-ում


14/12/2016
ՀՀ ԳԱԱ-ն ակտիվացնում է համագործակցությունը Վրաստանի գիտնականների հետ"Gitutyun" newspaper
January 2017HISTORICAL-PHILOLOGICAL JOURNAL

Senior Editor – R.T. Jrbashyan, academician of the NAS RA

Senior Secretary – R.S. Movsesyan, cand.g.-m.s.

Editorial Board Members:
        cand.g.s. A.V. Avagyan, cand.g.s. A.H. Aghinyan, cand.g.-m.s. H.R. Baghdassaryan, academician S.V. Grigoryan, corr.-mem. S.M. Hovhanissyan, doc.g.-m.s. A.S. Karakhanyan, academician E.E. Khachiyan, cand.g.s. Kh.B. Meliksetyan, corr.-mem. R.L. Melkonyan, cand.g.-m.s.R.T. Mirijanyan, doc.g.-m.s. S.N. Nazaretyan, and N. Gabriyelyan

        The Journal was founded in 1948 and then entitled “The Proceedings of the AS of the Armenian SSR: Series of Physical and Mathematical, Natural, and Technological Sciences”. It published articles also concerned with geological sciences. Since 1964, the journal has been published as “Proceedings of the NAS of Armenia: Earth Sciences Series”. From 1993 till the present, 3 journal issues are published annually, each with a volume of about 5 sheets.
        Published articles address different issues of regional geology, stratigraphy, paleontology, tectonics and active tectonics, geodynamics, geophysics, seismology, geology of metallic and non-metallic minerals resources, volcanology, magmatism and petrology, lithology, geochemistry, hydrogeology, engineering geology, as well as physical geography, geomorphology, climatology, geo-ecology, geological hazards, geo-information science, and so on.
        Articles are published in Armenian, Russian, or English, and are accompanied by summaries in languages different that of the main text.
        The “Bibliographic Index” listing all articles of the journal issued from 1948 to 2007 was published in 2008 and its electronic version was also launched. Since then the “Index” has been supplemented annually.


Editorial address: 24a, Marshal Baghramyan ave., Yerevan, 0019, Republic of Armenia
E-mail: geoscience@geology.am
News


Webinar on Horizon 2020 – Energy and Environment will be organized within IncoNet EaP Plus project on 21 February 2017


ԱՊՀ մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին համաձայնագրի նախագիծ


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 150th anniversary of Nar-Dos, which will take place on the 1st of March, 2017 in Yerevan


On 10 March, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Avetisyan


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session dedicated to the 180th anniversary of Perch Proshyan, which will take place on the 3rd of May, 2017 in Yerevan


On 5 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes a scientific conference in Yerevan devoted to the 90th anniversary of NAS RA academician H. Bartikyan


On 7-9 July, 2017, NAS RA Institute of History organizes the XXXVIII scientific session of young scientific workers of the NAS RA Institute of History in Aghveran


The Institute of Literature after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of RA organizes a republican scientific session for the Young literary theorists, which will take place in Yerevan from 14-15, December, 2017Publications in Press

This site has been visited
2 091 624
times since 01.01.2005


ipv6 ready

Last Update: 15:26:50 15/02/2017

Website supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia, 1998-2017. For any suggestions write to webmaster[at]sci.am