National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
ՀԱՅ  ENG  РУС
Home academy [@] sci.am
General Page About Academy Organisations Members Contact us
"Gitutyun" newspaper
N315 February 2018
N315
Structure
Divisions
Presidium Members
Documents
News
Conferences
All Publications in Press
All Announcements
Photogallery
"Gitutyun" newspaper
Funds
Anniversaries
Publications
Web Resources
Other Academies
Universities
Lindau Nobel Laureate Meeting
Sitemap
All Announcements
Pages:
12345678910111213
Back Forward
At the meeting of the Presidium of NAS RA on 16 December 2011 № 13/1675/ NAS RA corresponding member Zhirayr Vardanyan was elected as the director of the Institute of Botany, doctor of biоlogical sciences Bardukh Gabrielyan was elected as the director of the Scientific centre of Zoology and Hydroecology, candidate of historical sciences Pavel Avetisyan was elected as the director of the Institute of Archeology and Ethnography, NAS RA corresponding member Ruben Safrastyan
On 6-7 November, 2012, the Institute of Oriental Studies of NAS RA with the Confucius Institute at Yerevan State Linguistic University after V.Brusov organize International Conference "Armenia and China: 20 Years of Political, Economic, Linguistic and Cultural Cooperation"
On 16 November, 2012, at 11.00 a speech of corresponding member of NAS RA Albert Sirunyan on "Search of Higgs boson in experiments on the Large Hadron Collider in CERN" will be held in the hall of the Presidium of NAS RA
In IV quarter, 2012, the SPC "Armbiotechnology" NAS RA is organizing а Joint Workshop with the ISTC Project participants in Division of MDC (Abovyan, Armenia)
At the meeting of the Presidium of NAS RA on 23 November 2011 № 12/1674/ elections of directors of the scientific organisations of NAS RA were held. Doctor of Philology Vazgen Hambartsumyan was elected as the director of the Institute of Linguistics, academician of NAS RA Ashot Saghyan was elected as the director of the scientific and production centre «Armbiotechnology»
On the 15-17 November, 2011, The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia organizes an International Conference "Ani as a Political and Civilizational Centre of the Medieval Armenia", under the auspices of the Government of the Republic of Armenia. The Conference is aimed at discussion of the following points: Historical and political role of Ani, Architecture and Culture of Ani, Ani as the center of cultural and religious life of the medieval Armenia, Crafts and trade at An
In November, 2011, Institute of Arts of NAS RA оrganizes The Sixth Scientific Conferece of Young Armenian Art Critics (instart@sci.am)
In November, 2011, Institute of Literature after M.Abeghian of NAS RA organizes Conference "Armenian book and Armenian literature" devoted to the 500th anniversary of Armenian printing (litinst@sci.am)
On November 3, 2011, at 15.00 a speech of prof. P. A. Todua on "Nanometrology as a significant component of Nanotechnologies" (Scientific and Research Centre on Surface and Vacuum Properties Investigations, Moscow, Moscow Institute of Physics and Technology) will be held in the hall of the Presidium of NAS RA
On 13-14 October, 2011, the Fourth International symposium will take place on "Early events in Human Oncological Pathologies" under the auspices of CNRS (France) and Armenian Association of Biochemists
On the 4-7 October, 2011, Institute of Geophysics and Engineering Seismology after A.Nazarov NAS RA organize International Conference dedicated to 50 years of foundation of Institute of Geophysics and Engineering Seismology after A.Nazarov NAS RA (iges@mail.ru)
Pages:
12345678910111213
Back Forward
Latest Announcements
The annual general meeting of NAS RA covering the outcomes of research and scientific-organizational activities of the Academy for 2017 will be held on 28 March, 2018 at 10 am in the NAS RA meeting hall. The annual general meetings of the divisions of sciences will be held on 27 March at 10 am

On April 23-25, 2018, the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Practical Course “R for bioinformatics - a beginner's guide”. The course objective is to introduce R computing language to students and scientists interested in data analysis and bioinformatics. Course covers basics of R data types, syntax and main/popular biological data analysis packages

On April 26-27, 2018, the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Practical Course "Scientific programming in R". The course objective is to introduce participants with advanced statistical and machine learning techniques and approaches used in analysis of big biological data

On 7 May, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a round-table dedicated to the 200-th anniversary of the birth of Karl Marx

On May 20-25, 2018, Presidium of NAS RA, Institute of Mathematics of NAS RA, Institute for Informatics and Automation Problems NAS RA, Yerevan State University, University of South Florida, Yerevan Computer Research and Development Institute CJSC, Armenian Mathematical Union organize International Conference dedicated to the 90th Anniversary of Sergey Mergelyan (Yerevan, Armenia)

On 25-26 May, 2018, RA NAS Division of Armenology and Social Sciences, Yerevan State University, the Historians Association of Armenia, with the support of the Ministry of Diaspora are arranging an international conference entitled "Republic of Armenia-100" dedicated to the Centennial of the proclamation of independence of the Republic of Armenia and the May Heroic Battles

On May 27 – June 22, 2018, the Institute of Mathematics of NAS RA, Armenian Mathematical Union, Committee of Emil Artin Junior Prize in Mathematics, University of Bergen, Yerevan State University, American University of Armenia with the support of the Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, organize Emil Artin International Conference dedicated to the 120th Anniversary of Emil Artin (Yerevan, Armenia)

On 7-8 June, 2018, the Institute of Oriental Studies of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia organizes a conference devoted to the famous diplomat and merchant Manuk Bey Mirzayan (1769-1817) which will take place

On 14 November, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a scientific conference «Humanities and Social Sciences within the academic framework» dedicated to 75th anniversary of the NAS RA

On 15 November, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a scientific conference dedicated to UNESCO’s World Philosophy Day

The list of scientific events guaranteed for financing by State Budget for 2018

The list of young scientists’ schools guaranteed for financing by State Budget for 2018

Publications in Press
20/03/2018
Պետական հոգածությունը նախ և առաջ դրսևորվում է ֆինանսավորման ծավալներով. գիտնական
ankakh.com
06/03/2018
10 միլիոն դրամ՝ «Հովհաննես Թումանյան» գրական հանրագիտարանի պատրաստման համար
hetq.am
27/02/2018
Առանց գիտության զարգացման չենք կարող դառնալ զարգացած երկիր. Լևոն Թավադյան
ankakh.com
26/02/2018
Սպիտակի երկրաշարժից տուժած, բայց չհուսալքված հայ սեյսմաբանները
hetq.am
21/02/2018
Սերգեյ Բագրատյան. «Սա ի՞նչ նվաստացուցիչ վերաբերմունք է գիտնականի նկատմամբ»
aravot.am
21/02/2018
90 գիտնական դրամաշնորհներ ստացան գիտական հետազոտություններ իրականացնելու համար
aravot.am
This site has been visited
1 433 910

times since 01.01.2005
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
NAS RA Logo (black, blue)
Top Website last updated on:  14:26, 22/03/2018 Top
General Page - About Academy - Organisations - Members - Contact us - Structure - Divisions
Presidium Members - Documents - News - Conferences - All Publications in Press
All Announcements - Photogallery - "Gitutyun" newspaper - Funds - Anniversaries - Publications
Web Resources - Other Academies - Universities
Lindau Nobel Laureate Meeting - Sitemap
© Copyright 1998-2018, All Rights Reserved.
Website is created and supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia (ASNET-AM)
For any suggestions write to webmaster {[ at ]} sci.am