National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
ՀԱՅ  ENG  РУС
Home academy [@] sci.am
General Page About Academy Organisations Members Contact us
"Gitutyun" newspaper
N315 February 2018
N315
Structure
Divisions
Presidium Members
Documents
News
Conferences
All Publications in Press
All Announcements
Photogallery
"Gitutyun" newspaper
Funds
Anniversaries
Publications
Web Resources
Other Academies
Universities
Lindau Nobel Laureate Meeting
Sitemap
All Announcements
Pages:
12345678910111213
Back Forward
On October 5, 2012, the Institute of Literature after M. Abeghian with the Writers’ Union of RA organize International Conference "The National character and the national identity in literature"
On March 13, 2012, at 11, the Institute of Oriental Studies of NAS RA and Cultural Centre of Embassy of IRI in RA are organizing a scientific conference "Armenia-Iran: 20 years on the road of cooperation". The Conference will be held at the presidium hall of NAS RA
Оn 9-12 October, 2012, in Ashtarak Department of Physics and astrophysics of NAS RA and Institute of Physical Researches of NAS RA organize the International Conference «Laser Physics-2012»
On Ocober 8-12, 2012, the Institute of Mechanics of NAS RA, the Armenian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics, the Russian National Committee on Theoretical and Applied Mechanics, the Institute for Problems in Mechanics of Russian Academy of Sciences organize the 3th International Conference on "Topical problems of Continuum Mechanics" devoted to the 100th anniversary of academician Nagush Kh. Harutyunyan (Tsakhkadzor, Armenia)
On 16-18 October, 2012 in Ashtarak the Institute of radiophysics and electronics of NAS RA organizes the International Conference on’’ The Technique and application of microwave and THz waves’’
On October 25-28, 2012, the Institute of Archaeology and Ethnography of NAS RA organize International Conference of young scientists "Problems of Ethnology and Archaeology of Armenia and Neighboring Countries"
On October 25, 2012, the Institute of History of NAS RA with NAS RA and YSU organize International Conference dedicated to 500-year of Armenian printing
At the meeting of the Presidium of NAS RA on 25 January 2012 № 2/1680/ doctor of physical-mathematical sciences Vahram Hakobyan was elected as the director of the Institute of Mechanics, NAS RA corresponding member Vladimir Harutyunyan was elected as the director of the Institute of Economics, candidate of historical sciences Hayk Demoyan was elected as the director of the Armenian Genocide Museum-Institute
On October 26 at 15:00 a speech of corresponding member of NAS RA Stepan Petrosyan on "The perspectives of development of thin film solar cells" will be held in the hall of the Presidium of NAS RA
At the meeting of the Presidium of NAS RA on 21 December 2011 № 15/1677/ NAS RA corresponding member Aram Papoyan was elected as the director of the Institute for Physical Research, candidate of physical-mathematical sciences Arsen Hakhumyan was elected as the director of the Institute of Radiophysics and Electronics, candidate of physical-mathematical sciences Vladimir Sahakyan was elected as the director of the Institute for Informatics and Automation Problems, doctor of
Pages:
12345678910111213
Back Forward
Latest Announcements
The annual general meeting of NAS RA covering the outcomes of research and scientific-organizational activities of the Academy for 2017 will be held on 28 March, 2018 at 10 am in the NAS RA meeting hall. The annual general meetings of the divisions of sciences will be held on 27 March at 10 am

On April 23-25, 2018, the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Practical Course “R for bioinformatics - a beginner's guide”. The course objective is to introduce R computing language to students and scientists interested in data analysis and bioinformatics. Course covers basics of R data types, syntax and main/popular biological data analysis packages

On April 26-27, 2018, the Institute of Molecular Biology NAS RA is organizing a Practical Course "Scientific programming in R". The course objective is to introduce participants with advanced statistical and machine learning techniques and approaches used in analysis of big biological data

On 7 May, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a round-table dedicated to the 200-th anniversary of the birth of Karl Marx

On May 20-25, 2018, Presidium of NAS RA, Institute of Mathematics of NAS RA, Institute for Informatics and Automation Problems NAS RA, Yerevan State University, University of South Florida, Yerevan Computer Research and Development Institute CJSC, Armenian Mathematical Union organize International Conference dedicated to the 90th Anniversary of Sergey Mergelyan (Yerevan, Armenia)

On 25-26 May, 2018, RA NAS Division of Armenology and Social Sciences, Yerevan State University, the Historians Association of Armenia, with the support of the Ministry of Diaspora are arranging an international conference entitled "Republic of Armenia-100" dedicated to the Centennial of the proclamation of independence of the Republic of Armenia and the May Heroic Battles

On May 27 – June 22, 2018, the Institute of Mathematics of NAS RA, Armenian Mathematical Union, Committee of Emil Artin Junior Prize in Mathematics, University of Bergen, Yerevan State University, American University of Armenia with the support of the Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, organize Emil Artin International Conference dedicated to the 120th Anniversary of Emil Artin (Yerevan, Armenia)

On 7-8 June, 2018, the Institute of Oriental Studies of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia organizes a conference devoted to the famous diplomat and merchant Manuk Bey Mirzayan (1769-1817) which will take place

On 14 November, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a scientific conference «Humanities and Social Sciences within the academic framework» dedicated to 75th anniversary of the NAS RA

On 15 November, 2018, the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA is organizing a scientific conference dedicated to UNESCO’s World Philosophy Day

The list of scientific events guaranteed for financing by State Budget for 2018

The list of young scientists’ schools guaranteed for financing by State Budget for 2018

Publications in Press
06/03/2018
10 միլիոն դրամ՝ «Հովհաննես Թումանյան» գրական հանրագիտարանի պատրաստման համար
hetq.am
27/02/2018
Առանց գիտության զարգացման չենք կարող դառնալ զարգացած երկիր. Լևոն Թավադյան
ankakh.com
26/02/2018
Սպիտակի երկրաշարժից տուժած, բայց չհուսալքված հայ սեյսմաբանները
hetq.am
21/02/2018
Սերգեյ Բագրատյան. «Սա ի՞նչ նվաստացուցիչ վերաբերմունք է գիտնականի նկատմամբ»
aravot.am
21/02/2018
90 գիտնական դրամաշնորհներ ստացան գիտական հետազոտություններ իրականացնելու համար
aravot.am
20/02/2018
Արման Սահակյան. «Չինովնիկներ են պատժվել»
aravot.am
This site has been visited
1 432 544

times since 01.01.2005
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
NAS RA Logo (black, blue)
Top Website last updated on:  10:22, 20/03/2018 Top
General Page - About Academy - Organisations - Members - Contact us - Structure - Divisions
Presidium Members - Documents - News - Conferences - All Publications in Press
All Announcements - Photogallery - "Gitutyun" newspaper - Funds - Anniversaries - Publications
Web Resources - Other Academies - Universities
Lindau Nobel Laureate Meeting - Sitemap
© Copyright 1998-2018, All Rights Reserved.
Website is created and supported by Academical Scientific Research Computer Network of Armenia (ASNET-AM)
For any suggestions write to webmaster {[ at ]} sci.am